Vad innebär en lyckad workshop? De flesta skulle nog säga att deltagarna ska lämna mötet med en känsla av inspiration och att ha fått fram ett verkligt resultat. Men vägen till en framgångsrik workshop kantas av flera fallgropar – så här undviker du som workshopledare de vanligaste misstagen.

Fallgrop 1: Fel förutsättningar
Det är din uppgift som workshopledare att skapa de rätta förutsättningarna för att genomföra en fruktsam workshop. Det innebär att rätt människor finns på plats med fullt fokus uppgiften. Uppmana dina deltagare att stänga av sina telefoner och servera uppiggande mellanmål för att undvika energidippar.

Fallgrop 2: En tråkig möteslokal
För att främja kreativiteten behöver vi förändra mönster och bryta vanor. Därför är det en bra idé att hålla workshopen i en möteslokal ni annars inte använder. Sök, jämför och boka möteslokal med omsorg – gärna i en inspirerande miljö!

Fallgrop 3: Fel metod
Välj tillvägagångssätt utifrån syftet med er workshop och vad vill ni komma fram till. Ska ni ta fram en ny produkt? En ny vision för företaget? Eller starta upp ett nytt projekt? Olika uppgifter kräver olika metoder!

Fallgrop 4: Bara några deltagare pratar (och om fel saker)
Under en workshop är det inte ovanligt att några få personer tar över diskussionen. Se till att hitta ett system där alla deltagare får komma till tals. Var noga med att vänligt men bestämt avstyra diskussioner som går alltför mycket i en riktning som inte har med ämnet att göra för att hela tiden komma framåt.

Fallgrop 5: Avsaknad av plan framåt
Att ha en genomtänkt plan för hur resultatet från workshopen ska tas vidare skapar både en känsla bland deltagarna av deras tid är väl använd, samt ökar förtroendet för dig som en seriös workshopledare. Låt gärna dina deltagare fylla på med idéer kring hur den avslutade workshopens resultat bäst kan förankras vidare.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *